11 Şubat 2012 Cumartesi

Kuran'ın 40. Ayetlerindeki Hikmet


Kuran'ın 40. Ayetlerindeki Hikmet

Kırk gizemli bir sayıdır. Olgunluğun yaşıdır mesela.
Peygamberliğin yaşıdır. Kimbilir belki hikmeti bundan olsa gerek,
Allah (cc) kırkına gelip de hâlâ doğru yola girmemişleri,
Kuran’ın kırkıncı ayetlerinde Cehennnem’e atıfta bulunarak uyarır.

Kuran’daki 40. Ayetlerin genellikle cehenneme atıfta bulunmasının
birçok hikmeti muhakkak vardır ama bir hikmeti de bu olsa gerek.

Efendim ben bir İslam alimi değilim. Bundandır ki, Kuran’ın 40.cı
suresinin Mümin suresi olması ve surenin 40. Ayetinin de mümin
vasfını anlatması; insanın en olgun halinin mümin hali, en olgun
yaşının 40 yaş olmasına bir işaret midir, İslam alimlerinin araştırması
gereken bir konudur. ‘’…mümin olarak, ister erkek ister kadın, kim
makbul ve güzel bir iş yaparsa, işte onlar cennete girer ve orada
hesapsız nimetlere nail olurlar.”
 (Mümin,40)

Fussilet40  – Âyetlerimiz konusunda,
haktan sapanlar bize gizli kalmazlar.
Şimdi söyleyin bakalım: Cehenneme atılmak mı iyidir,
yoksa kıyamet günü büyük duaruşmaya tam bir
güven içinde gelmek mi? İstediğinizi yapın, çünkü O,
bütün yaptıklarınızı görmektedir.

Kuran’daki 40  . Ayetlerin genellikle
cehenneme atıfta bulunmasının birçok hikmeti
muhakkak vardır ama bir hikmeti de bu olsa gerek.
Efendim ben bir İslam alimi değilim. Bundandır ki,
Kuran’ın 40 .cı suresinin Mümin suresi olması ve surenin
40 . Ayetinin de mümin vasfını anlatması; insanın en olgun
halinin mümin hali, en olgun yaşının 40 yaş olmasına bir
işaret midir, İslam alimlerinin araştırması gereken bir konudur
. ‘’…mümin olarak, ister erkek ister kadın, kim makbul ve
güzel bir iş yaparsa, işte onlar cennete girer ve orada
hesapsız nimetlere nail olurlar.”
 (Mümin,40)
Efendim 40  . Ayetlerin bir kısmını alt alta getirdiğinizde
nasıl nasıl bir uyum, bir mesaj, nasıl bir hikmet ortaya çıkıyor,
özellikle yaşı kırkı geçen ve kırka yaklaşanlar
‘’Ah ne olurdu keşke toprak olsaydım’’ demeden buyurun!
Nebe40  – Biz, gelmesi yaklaşmış bir azabı bildirerek
sizi uyarıyoruz. O gün gelecek,ve her şahıs önünde,
yalnız yapıp ettiklerini bulup bakacak ve kâfir:
“Ah ne olurdu, keşke toprak olaydım!” diyecek

Mürselat40  – Hakkı yalan sayanların o gün, vay hallerine!
Kalem40  – Sor bakalım onlara: 
“Böylesi bir iddiayı savunacak kimse var mı aralarında?
Kıyame40  – Bütün bunları yapan,
ölüleri diriltmeye kadir olmaz olur mu?

Mearic40  – Hayır, Allah’ın nizamı
onların sandığı gibi değildir! Doğuların ve batıların
Rabbine yemin ederim ki,(bizim) gücümüzün yetmediği
hiçbir şey yoktur


Necm40  - Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır.

Kamer40  – Yemin olsun:
Biz, ders alınsın diye Kur’ân’ın anlaşılmasını kolaylaştırdık.
Haydi, var mı düşünen ve ibret alan?


Zariyat40  – Biz de hem onu,
hem ordularını yakalayıp denizin dibine geçiriverdik.
Boğulurken, pişmanlıkla kendi kendini kınıyordu.


Zuhruf40  – Sen sağırlara söz işittirebilir,
körleri doğru yolda yürütebilir, besbelli sapıklıkta
olanları hidâyete erdirebilir misin?


Duhan40  – Muhakkak ki bütün hesapların görüleceği
o karar günü, hepsinin buluşacağı gündür.

Fussilet40  – Âyetlerimiz konusunda,
haktan sapanlar bize gizli kalmazlar.
Şimdi söyleyin bakalım: Cehenneme atılmak mı iyidir,
yoksa kıyamet günü büyük duaruşmaya tam bir güven
içinde gelmek mi? İstediğinizi yapın, çünkü O,
bütün yaptıklarınızı görmektedir.

Mümin40  – “Kim bir kötülük işlerse,
sadece o kadar cezalandırılır. Ama, mümin olarak,
ister erkek ister kadın, kim makbul ve güzel bir iş yaparsa,
işte onlar cennete girer ve orada hesapsız nimetlere nail olurlar.

Zümer40  -Zelil ve rezil eden azabın dünyada
kime geleceğini, âhirette ise devamlı azabın
kimin başına ineceğini yakında öğrenirsiniz.

Fatır40  – De ki: Baksanıza,
Allah’tan başka yalvardığınız şu şeriklerinize!
Gösterin bakalım bana: Dünyanın nerelerini yaratmışlar?
Yoksa göklerin yaratılmasında mı Allah’a ortaklıkları var?
Yoksa Biz onlara bir kitap verdik de onlar onun
aydınlığında mı bulunuyorlar?Sözün doğrusu şu ki:
Zalimler birbirlerine sadece yalan,
dolan
 ve aldanma vâd ederler


Sebe40  – Gün gelecek,
hepsini mahşerde toplayacak, sonra da melaikeye:

“Şunlar size mi tapıyorlardı?” diye soracaktır.


Rum40  – Allah O yüce Rabdir ki sizi yaratır,
sonra rızıklandırır, sonra tayin ettiği vâde geldiğinde sizi öldürür,
sonra da diriltir.Düşünün bakalım: Sizin, ibadette Allah’a ortak
yaptığınız putlar içinde bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen
var mı?Allah onların iddia ettikleri ortaklardan münezzehtir,
yücedir.


Ankebut40 – Onlardan her birini kendi suçu sebebiyle
cezaya çarptırdık:Kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga 
gönderdik,kimini korkunç bir gürültü bastırıverdi,kimini yerin
dibine
 geçirdik,kimini de suda boğduk.Allah onlara zulmetmedi,
onlar asıl kendi kendilerine zulmettiler.


Kasas40  – Biz de kendisini de,
ordularını da yakalarından tuttuğumuz gibi denize
fırlatıverdik. İşte bak, zalimlerin sonunun ne olduğunu gör!


Nur40  – Yahut o kâfirlerin duygu,
düşünce ve davranışları derin bir denizdeki yoğun
karanlıklara benzer.Öyle bir deniz ki onu, dalga üstüne
dalga kaplıyor...Üstünde de koyu bulut.Üst üste binmiş
karanlıklar...İçinde bulunan insan, elini uzatsa nerdeyse
kendi elini bile göremiyor.Öyle ya, Allah birine nûr vermezse
artık onun hiçbir nûru olamaz.


Enbiya40  – Onların beklentilerinin hilafına,
ateş öyle apansız gelecek ki, kendileri birden donakalacaklar.
Artık ne onu geri çevirecek güçleri olacak, ne de kendilerine
süre verilecek!


Meryem40  – Şu kesin bir gerçektir ki
bütün dünyaya ve dünyada yaşayan bütün insanlara
Biz vâris olacağız (onlar sona erip baki Allah kalacak)
ve ölümden sonra hepsi diriltilip Bizim huzurumuza
getirileceklerdir.


Yunus40 – Onlardan Kur’ân’a iman edenler de var,
iman etmeyenler de. Rabbin, hakkı yalanlayıp halk içinde
fitne ve fesat çıkaranları pek iyi bilir.


Enfal40  – Yok eğer yüz çevirirlerse biliniz ki
Allah sizin mevla’nız! O ne güzel mevlâ,
ne güzel yardımcıdır!


Araf40  – Âyetlerimizi yalan sayanlara ve
onları kabule tenezzül etmeyenlere gök kapıları açılmayacak
ve deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar da cennete
giremeyeceklerdir.
İşte Biz, suçlu kâfirleri böyle cezalandırırız!


En’am40  – De ki: “Söyleyin bakalım,
eğer size Allah’ın azabı gelir yahut kıyamet gelip çatarsa
Allah’tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru kimseler iseniz
haydi söyleyin gerçeği!” 
(24,40)
Arif Akpınar
Haber 7