7 Ekim 2009 Çarşamba

Migren nedir?

Migren nedir?


Hemen herkes yaşamı boyunca en az bir kez baş ağrısı geçirir.
Ancak migren baş ağrısının ötesinde bir durumdur.

Hemen herkes yaşamı boyunca en az bir kez baş ağrısı geçirir.
Ancak migren baş ağrısının ötesinde bir durumdur. Baş ağrısı ve
 eşlik eden belirtiler, migrenli kişinin yaşantısını her zamanki gibi
 sürdürmesini engeller ve belirgin bir işgörmezliğe yol açar.

Hastalar tekrarlayıcı özellikli bu ataklar sırasında sessiz ve karanlık bir
odada dinlenmek isterler. Migren baş ağrısı genellikle 24 saat içinde geçer,
 ancak 3 gün kadar uzun sürebilir.

Baş ağrısı geçtikten sonra oluşabilen yorgunluk hali hastanın normale
dönmesini 1 gün daha geciktirebilir.

Kısa bir tanımla migren, tekrarlayıcı baş ağrısı atakları ve buna eşlik
eden kusma, bulantı gibi başka belirtilerle kendini gösteren, sık rastlanan,
kronik ve işgörmezlik yaratan nörolojik bir hastalıktır.


Migrenin Tipleri Nelerdir?

Migren genel olarak iki ana tipe ayrılır:
 Auralı ve aurasız migren.

Aura, migren hastalarında baş ağrısı döneminden
 önce ortaya çıkan ya da
 ona eşlik eden, genellikle 1saatten kısa
süren bir dönemdir.

Bu dönemde hastalarda görme kayıpları, ışık çakmaları gibi görsel
belirtiler; yüz veya vücutta iğnelenmeler; güçsüzlük;
 kelime bulmakta
zorlanma gibi konuşma sorunları;
baş dönmesi ve çift görme gibi
 bozukluklar oluşabilir.
 Hastaların %70'inde aurasız migren bulunmaktadır.


Migren atakları nasıl oluşur?

Migren oluşumundaki kilit nokta beyindeki
kan akımı değişiklikleridir.
Sinir sistemi tetikleyici faktöre tepki olarak
 beyni besleyen damarlarda
spazm (kasılma) oluşturmakta, bu spazm
 sonucunda beyne giden kan
azalmakta ve bazı damarlar doğan oksijen
 gereksinimini gidermek için
genişlemektedir. Kan damarlarının
bu şekilde genişlemesi
ağrıya neden olmaktadır.

Tetikleyici faktörler arasında stres,
 kızgınlık, çeşitli kokular, sigara dumanı,
 iklim değişiklikleri, adet dönemi,
doğum kontrol hapları ve başka bazı ilaçlar,
uyku düzensizlikleri, açlık, bazı gıdalar ve
 yoğun aktivite yer almaktadır.


Migrenin belirtileri nelerdir?

Migren atağı sırasında genellikle zonklayıcı tarzda,
 aktivitelerle şiddetlenen,
orta şiddette ya da şiddetli, tek taraflı olabilen
 baş ağrısının yanı sıra iştahsızlık;
 halsizlik; ışık, ses, kokudan rahatsız
 olma; bulantı ve kusma görülebilir.
Bazı hastalarda ağrısından önce aura
 belirtileri görülür.


Migren atakları ne sıklıkta
 ve şiddette oluşur?

Migren atakları ortalama olarak yılda kez oluşmaktadır.
Ancak bazı kişilerde her hafta atak oluşabilmektedir.
Ataklar genellikle 55 yaşından sonra seyrekleşir.

Hastaların üçte ikisi ataklar ya da çok
 şiddetli olduğunu getirmektedir.


Migren toplumda ne sıklıkta görülür?

Türkiye'de migrenin bir yıl içindeki görülme
 sıklığı toplam olarak %16.4'tür.
 Genel olarak 4 migren hastasının 3'ünün kadın,
1'inin erkek olduğu saptanmıştır.
 Migren sıklığı yaşa göre de değişiklik gösterir,
migren en çok yaşamın en üretken
 çağı olan 25-55 yaşları arasında görülmektedir.


Migren, hastaların yaşamlarını
nasıl etkiler?

Migren, hastaların diğer insa ilişkilerini etkileyebilir

sosyal yaşamlarını kısıtlayabilir ve

meslek hayatlarını olumsuz etkileyebilir.
Hastaların çoğu migrenin
 normal fonksiyonlarını engellediğini, hastaların
 üçte biri ise migren
atağı sırasında yatmak zorunda
 kaldıklarını belirtmektedirler.

Migren hastalarını ancak %10'dan azı işlerine
normal şekilde devam
 edebildiklerini ifade etmektedir.


Migrenin toplum üzerindeki
 etkileri nelerdir?

Migren, sağlık giderlerinin artmasının
yanı sıra migren atakları nedeniyle
 işgücü kaybedilmesine de neden olur.
 Üretim sektöründe migrene bağlı
olarak işe gidememe tüm hastalıklara bağlı işe
 gidememe
nedenlerinin dörtte birini oluşturmaktadır.

Migren, işe gidememenin yanı sıra üretkenlik
 kaybına da yol açar.
 Migrenin etkin tedavisi, migrenin hastalar
ve toplum üzerindeki yükünü azaltacaktır.


Migrene nasıl tanı konur?

Migrene tanı koymanın ilk basamağı sorunun tanımlanmasıdır.
Hekimin baş ağrısıyla ilgili olarak soracağı soruların doğru
 şekilde yanıtlanması çok önem taşır.

Doktora vereceğiniz bilgiler arasında baş
ağrısının ortaya çıktığı zaman,
 ağrının yeri, şiddeti, özellikleri, süresi, oluşma
 sıklığı ve zamanları, eşlik eden belirtiler ve
 tetikleyici faktörler yer alır.

Doktorunuza migren ataklarınızı ve özelliklerini
 kaydettiğiniz baş
 ağrısı güncesiyle başvurmanız çok
yararlı olacaktır. Migren günceleri
tanı konmasına ve tetikleyici faktörlerin
saptanmasına yardımcı olur.


Migren diğer baş ağrılarından
 nasıl ayırt edilir?

Baş ağrısı bir çok nedene bağlı olarak oluşabilir
 ve genel olarak
 altta yatan başka bir hastalığın bulunup
 bulunmamasına
 göre iki ana gruba ayrılır.

Altta başka bir neden bulunmayan baş
 ağrıları primer olarak adlandırılır
 ve bu grupta migren ile gerilim baş ağrısı yer alır.

Altta başka bir hastalık bulunan baş ağrılarına
 ise sekonder baş ağrılar
 denir ve bunlara yol açan nedenler sinüzit,
menenjit gibi enfeksiyon
hastalıkları, damar hastalıkları,
metabolizma hastalıkları bulunur.

Migrenli hastaların muayenesinde bir sorun tespit
 edilmez ve tanı
 konmasını sağlayacak bir test yoktur.
 Ancak çok çeşitli nedenlerle
 olabilen farklı baş ağrılarını elemek için
 çeşitli tetkikler yapılabilir.


Migren tedavi edilebilir mi?

Migren, tedaviyle kontrol altına alınabilen bir hastalıktır.
 Tedavi migren atağı sırasında uygulanan akut
tedavi ve koruyucu
 tedavi olarak ikiye ayrılır.
Atakları sık oluşan hastalara akut tedavinin
yanı sıra atak sıklığını azaltmak ve tedavinin
daha etkin olmasını
sağlamak için koruyucu tedavi de uygulanır.


Tetikleyici faktörleri bulunan hastaların
 bunlardan kaçınması
 atak oluşmasını engelleyebilir.

Atak tedavisinde ilaçların baş ağrısı başlangıcında
 mümkün
olduğunca erken alınması önerilmektedir.


Son yıllarda akut migren ataklarında kullanılan
 yeni ilaçların keşfedilmesi
 bir çığır açmış ve migren ataklarının modern
şekilde tedavisi mümkün
 olmuştur. Bu yeni ilaçlar hakkında bilgi almak
 için doktorunuza danışınız.